De kans

Met De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren: duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee.

In het project De Rijke Noordzee maken we gebruik van de unieke omstandigheden die windparken bieden voor de onderwaternatuur. Door het plaatsen van kunstriffen en uitzetten van oesters versnellen en versterken we de natuurontwikkeling binnen een windpark. In windparken mag niet over de bodem gevist worden, hierdoor krijgt de onderwaternatuur de kans om zich ongestoord te ontwikkelen. We houden rekening met de bestaande natuur, willen de natuurontwikkeling zo groot mogelijk maken en spannen ons in de nadelige gevolgen die gepaard gaan met windmolens te beperken.

Natuurontwikkeling op de bodem

De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De natuur kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

De groei van windenergie

De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. En dat is terecht, want een overgang naar duurzame energiebronnen is hard nodig om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De bouw van windparken op zee brengt kansen en risico’s met zich mee voor de natuur. Risico’s zijn er met name voor vogels en vleermuizen, die in aanvaring kunnen komen met de windmolens of een deel van hun leefgebied verliezen. Zeezoogdieren kunnen last hebben van het onderwatergeluid dat vrijkomt bij het heien van palen. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen.

Duurzame energie en natuurontwikkeling gaan hand in hand

De omstandigheden zijn hoopvol: grote funderingen van harde materialen, waar schelpdieren, wieren en koudwaterkoralen zich kunnen vestigen. Er is voedsel en bescherming voor vissen, die op hun beurt nog grotere dieren aantrekken. Het kan de basis zijn voor windparken als een kraamkamer van leven, een oase van biodiversiteit.