Het team

Dit zijn de partners die samenwerken aan De Rijke Noordzee.

Nieuws: Erwin Coolen aangesteld als Programmadirecteur Windparken en Natuur

Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Eneco, ASN Bank, Van Oord, Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sascon werken samen aan De Rijke Noordzee.

Natuur & Milieu werkt aan een schone en gezonde wereld waarin mensen kunnen leven, werken en ondernemen zonder schade toe te brengen aan de natuur en de leefomgeving. Wij pleiten daarom onder andere al vele jaren voor meer schone energie van de Noordzee.

Stichting De Noordzee zet zich in voor een schone en gezonde Noordzee waar menselijk gebruik en natuur met elkaar in balans zijn.

Eneco is aanjager van de energietransitie. Het is ons doel om de energiebehoefte binnen de grenzen van een leefbare planeet te krijgen. We hebben maar 1 aarde en daar willen we zuinig op zijn. Daarom investeren we in duurzame energie productie op land en op zee en zijn we enthousiast over de combinatie met natuurversterking in het windpark Eneco Luchterduinen. Eneco Luchterduinen stelt haar locatie beschikbaar voor de pilot, levert met haar expertise een bijdrage van ontwerp en uitvoering van het project en levert daarnaast ook een financiële bijdrage. Wij zijn benieuwd naar de resultaten en hoe we dit in de toekomst kunnen doorvertalen.

ASN Bank levert een financiële bijdrage om het project mede mogelijk te maken. De Rijke Noordzee verenigt twee duurzaamheidspijlers van de duurzame ASN Bank: klimaat en biodiversiteit. ASN Bank is hard op weg met al haar financieringen en beleggingen – samen zo’n 14 miljard euro – klimaatneutraal te worden. Onder meer doordat zij geen fossiele energie financiert, maar wel wind- en zonne-energie. Ook wil zij dat haar financieringen en beleggingen in 2030 netto geen verlies van biodiversiteit veroorzaken. Daarom steunt ASN Bank De Rijke Noordzee, waarin duurzame energie en biodiversiteit elkaar versterken.

Vanuit haar rol als waterbouwer gaat Van Oord haar expertise in offshore en materiaal inzetten. Zo worden de rifstructuren en de oesters geplaatst met een installatieschip van Van Oord. Tevens heeft Van Oord uitgebreide kennis opgebouwd over natuurontwikkeling op zee, zoals de ‘Coral Reef Rehabilitation’, en heeft ervaring met de ontwikkeling slimme technieken die de negatieve effecten bij activiteiten onder water tot een minimum beperken. Van Oord onderschrijft het belang van deze pilot door deze ook financieel te ondersteunen.

Wageningen Marine Research maakt deel uit van het Platte Oester Consortium. Dit consortium heeft het technisch-ecologisch ontwerp voor de pilot in Luchterduinen gemaakt, draagt zorg voor de wetenschappelijke monitoring en rapportage, en is betrokken bij de uitvoering van de pilot.

Bureau Waardenburg maakt deel uit van het Platte Oester Consortium. Dit consortium heeft het technisch-ecologisch ontwerp voor de pilot in Luchterduinen gemaakt, draagt zorg voor de wetenschappelijke monitoring en rapportage, en is betrokken bij de uitvoering van de pilot.

Sas Consultancy maakt deel uit van het Platte Oester Consortium. Dit consortium heeft het technisch-ecologisch ontwerp voor de pilot in Luchterduinen gemaakt, draagt zorg voor de wetenschappelijke monitoring en rapportage, en is betrokken bij de uitvoering van de pilot.