O41 A0914

Blauwwind

Platte oesters aan de voet van windturbines

De platte oester is bijna helemaal verdwenen uit de Noordzee, terwijl oesterriffen van groot belang zijn voor een gezond en rijk onderwaterleven. Zacht koraal kan zich hechten aan de harde ondergrond van de oesters en oesterriffen filteren het zeewater en dienen als rust- en voortplantingsgebied voor vissen. Hierdoor wordt het gebied in de toekomst ook aantrekkelijker voor haaien, roggen en zeehonden. In dit project gaan De Rijke Noordzee en windparkeigenaar Blauwwind onderzoeken of geplaatste oesters zich kunnen voortplanten en of jonge oesters zich kunnen vestigen rondom windturbines op zee.

Wat gaan we doen?
Om te kunnen voorspellen wat er nodig is om in toekomstige windparken succesvol de natuur te ontwikkelen in de Noordzee, moeten we meer weten over de criteria voor geslaagde voortplanting van de platte oester in windparken. In het offshore windpark van Blauwwind onderzoeken we of de oesters zich blijvend in het windpark kunnen vestigen en of dat nieuwe natuur aantrekt.

Rondom de fundering van windturbines is er een sterke stroming. Daarom worden er stenen omheen gestort. Deze steenbestorting beschermt de bodem en de fundering tegen erosie. In totaal zijn er 2400 platte oesters in zogenaamde oestertafels vanaf een schip op de bodem naast de windturbine geplaatst, bovenop op de steenbestorting. Er wordt in de zomer van 2021 nog een schelpenlaag uitgestort op de steenbestorting in de hoop dat de oesters zich ook daarop gaan vestigen. Het onderzoek duurt in totaal acht jaar.

De locatie

Dit project ligt in windpark Borssele III & IV, van consortium Blauwwind. Dit windpark ligt op ongeveer 55 kilometer uit de kust bij Vlissingen en zal groene stroom leveren dat gelijk staat aan het verbruik van 825.000 huishoudens.

Blauwwind

Wat willen we leren?
In het verleden zijn er vaker oesters uitgezet op de Noordzee, maar de proef met Blauwwind is uniek, want dit is de eerste keer dat de voet van windturbines zelf daarvoor worden benut. We willen leren of de platte oester zich aan de voet van de windturbines voortplanten en of de jonge oesters zich kunnen vestigen in het windpark. En als ze vestigen: waar doen ze dat dan het liefst? Is dat de stenenlaag op de bodem, de voet van de windturbine of de schelpenlaag die we gaan aanleggen. Ook gaan we kijken hoe het zeeleven zich op de voet van de windturbines gaat ontwikkelen. Uiteindelijk hopen we hiermee kennis op te doen zodat we straks in in meer windparken natuur kunnen versterken met behulp van oesterbanken.

Deze kennis gaan we delen met toekomstige bouwers van windmolenparken op zee. We ontwikkelen met onze kennis een blauwdruk voor natuurontwikkeling bij windparken in Nederland en op termijn wereldwijd.

Nieuwsberichten