O41 A0914

Blauwwind

Platte oesters in offshore windpark Blauwwind

In offshore windpark Blauwwind, dat zich in de bouwfase bevindt, zetten we najaar 2020 oesterkooien uit met in totaal een paar honderd oesters. De stenen (‘scour protection’ genoemd) rondom de windmolens zijn hier het vestigingsmateriaal waarop de oesters hun riffen bouwen. Met dit project onderzoeken we of de oesters in de kooien groeien en zich voortplanten. Ook onderzoeken we of jonge oesters zich op de stenen vestigen. Wetenschappers onderzoeken de natuurontwikkeling in het park.

De locatie

Dit project ligt in het kavel Borssele III & IV, een windpark dat in ontwikkeling is. De funderingspalen gaan begin 2020 de grond in en later dit jaar worden de windturbines erop gezet. De Rijke Noordzee werkt hier samen met consortium Blauwwind.

Blauwwind

Vestigen oesters zich op grind en stenen?

Rondom de voet van de windturbines, die wel 10 meter in diameter kunnen zijn, is de stroming van het water erg sterk. Om de fundatie van de turbines te beschermen, worden grind en stenen op de zeebodem rondom de palen gelegd. Dit zorgt ervoor dat het zand daaronder blijft liggen. De stenen en het grind kunnen dienen als vestigingsplek voor onder andere oesters. In dit project plaatsen we dus geen kunstmatige riffen, maar kijken we of oesters het materiaal gebruiken als vestigingsmateriaal. Hoe mooi zou het zijn als dat een leefplek biedt aan oesters en andere zeedieren!

Nieuwsberichten