nl en
IMG 1775

Oesterkweeklijn

Kweeklijn voor platte oesters

Oesters zijn van belang voor een gezond onderwater-ecosysteem: ze bouwen riffen, filteren het water, recyclen nutriënten (voedingsstoffen), slaan koolstof op en trekken andere diersoorten aan. In een aantal projecten van De Rijke Noordzee worden platte oesters uitgezet. Dit zorgt voor een regelmatige vraag naar gezonde oesters. Bij voorkeur uit eigen land, zodat er zo min mogelijk oesters uit andere landen gehaald hoeft te worden.

Behoefte aan ziektevrije oesters
Voor natuurontwikkelingsprojecten met oesters is het van belang dat gezonde oesters worden gebruikt. Dit blijkt nog niet zo gemakkelijk, want veel oesters in onze regio zijn besmet met de Bonamia-parasiet. Deze parasiet kwam eind jaren zeventig via oestertransport vanuit Californië in Europa terecht. Hij veroorzaakt bij platte oesters ontstekingen, die na een aantal jaar dodelijk kunnen zijn.

Kweek oesterlarven en kennis oesterproductie
Voor de natuurontwikkelingsprojecten van De Rijke Noordzee zijn dus gezonde jonge oesters (oesterbroed) nodig. Met enkele wilde exemplaren die vrij zijn van de Bonamia-parasiet is de kweeklijn opgezet. Een uitdagend en innovatief project. Zo moet de kweek beginnen met gezonde oesters, die in de vroege zomer hun larven loslaten. Hiermee zetten wij de kweek van oesters op. Platte oesters kweken is best lastig: ze produceren veel larven, maar de overlevingskansen zijn klein. Er vindt op dit moment veel onderzoek plaats om de kweek van oesters te verbeteren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de expertgroep Kweek & Onderzoek Platte Oester Nederland (KOPON), waar De Rijke Noordzee onderdeel van is.

Wij werken aan:

  • Een voorspelbare en betrouwbare productie van Bonamia-vrije oesterlarven en jonge oesters (broed);
  • Kostenefficiënte productie van larven en broed;
  • Mogelijkheden voor opschalen van de productie;
  • Aanleveren van geschikt materiaal voor uitzet in de natuur.

Start kweeklijn

Oesters uitgezet in zee

Meer over dit project

Klik om te vergroten

Nieuwsberichten