O41 A0914

TenneT's platformen

Kunstriffen rondom platformen

De ruimte rondom TenneT's platformen op zee kunnen een geschikte locatie zijn voor natuurontwikkeling. Zo kunnen we naast het platform schelpen en grind neerleggen (natuurlijk substraat). Daarnaast kunnen een aantal kunstriffen met touwen ertussen worden geplaatst. Op de riffen, gemaakt van ecologisch beton, kunnen bijvoorbeeld inktvissen, roggen en haaien hun eitjes leggen. Aan de touwen kunnen mosselen groeien. De geplaatste materialen bieden ruimte voor verschillende soorten zeedieren. Door monitoring leren we het effect op het lokale leven in zee.

De locatie

TenneT bouwt platformen waarop offshore windparken worden aangesloten. De elektriciteit die op zee wordt opgewekt, gaat via deze platformen met kabels naar het vasteland. De Rijke Noordzee werkt samen met onder andere TenneT.

Tenne T2

Nieuwsberichten