nl en
De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.

Vattenfall

De Noordzeenatuur staat onder druk. Om te leren hoe we deze natuur kunnen verrijken, onderzoekt De Rijke Noordzee natuurversterking in de Noordzee. Hierbij kijken we naar het onderwaterleven in verschillende windparken op zee. Hiervoor werken we samen met verschillende partners, waaronder Vattenfall.

Vattenfall bouwt op dit moment windpark Hollandse Kust Zuid. De Rijke Noordzee en Vattenfall onderzoeken samen de mogelijkheden voor het verbeteren van de inheemse biodiversiteit. Eerder onderzoek wijst uit dat windparken de lokale biodiversiteit verhogen en een bijdrage leveren aan een goede visstand. Kunnen we dat effect vergroten?

Wat gaan we doen?
In dit project onderzoeken we het effect van waterverversingsgaten in de holle funderingen van de windturbines. Die gaten zorgen dat het water in de fundering goed doorstroomt en wordt ververst. Maar via deze gaten hebben ook vissen en andere organismen toegang tot de fundering. De holle cilinder van ongeveer 8 bij 25 meter kan dienen als schuil- en voedselplaats voor verschillende soorten waaronder vissen, anemonen, krabben en garnalen. In alle 140 funderingen van de windturbines van windpark Hollandse Kust Zuid zijn deze waterverversingsgaten aangebracht.

Binnen deze samenwerking bekijken Vattenfall en De Rijke Noordzee, in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen University (WU), de leefomstandigheden binnen en buiten de funderingen. We onderzoeken of de leefomstandigheden, zoals zuurstofgehalte en temperatuur, geschikt zijn voor de ontwikkeling van zeeleven in de funderingspaal en of er verschil is met de omstandigheden buiten de paal. Ook zijn we benieuwd of er zeeleven te zien is en hoe zich dat in de loop van de tijd ontwikkelt.

Voor dit onderzoek testen we innovatieve monitoringstechnieken, die we mogelijk in de toekomst in windpark Hollandse Kust Zuid en andere windparken kunnen inzetten.

De locatie

Dit onderzoeksproject vindt plaats in windpark Hollandse Kust Zuid, het eerste subsidievrije offshore windpark ter wereld. Dit windpark bestaat uit vier kavels, met een totaal oppervlak van ongeveer 225 km2. De 140 11 megawatt (MW) turbines hebben een geïnstalleerd vermogen van ruim 1.500 megawatt (MW). Hollandse Kust Zuid bevindt zich op 18-36km voor de kust van Noord- en Zuid-Holland.

Vattenfall

Wat gaan we leren?
Begin 2022 is het eerste deel van het project afgerond. Tijdens een aantal offshore expedities zijn er met speciale apparatuur metingen uitgevoerd. De data van deze metingen geven ons een goede eerste indruk van de wateromstandigheden, zoals stroomsnelheid, voedsel en watertroebelheid. Deze informatie is belangrijk, want ze bepalen de leefomstandigheden van verschillende soorten. Daarnaast geven beelden en DNA-analyses inzicht in de eerste soorten die zich vestigen binnen en buiten de funderingen.

In de toekomst kunnen we nagaan of de wateromstandigheden en de soortengemeenschappen rond de funderingen veranderen over de jaren. Met dit onderzoek verkrijgen we kennis over de rol van waterverversingsgaten in funderingen van windturbines op zee op het zeeleven. Hoe kunnen deze optimaal worden ingezet om de biodiversiteit een handje te helpen? Het doel is om deze kennis later toe te kunnen passen bij de bouw van toekomstige windparken op zee.

Onderzoek naar natuurinclusieve maatregelen
In windpark Hollandse Kust Zuid doen we onderzoek naar Rock Reefs samen met Vattenfall en Wageningen Marine Research. Rock Reefs zijn neergelegde riffen, vlakbij de windmolens in het windpark. We willen weten wat het effect is van het neerleggen van die grote stenen.

Met het project KOBINE onderzoeken we wat de kosten en opbrengsten van natuurversterkingsprojecten zijn. De focus ligt op de bodembiodiversiteit die gemonitord zal worden met innovatieve monitoringtechnieken zoals videomonitoring en automatische beeldherkenning van soorten.


Meer over dit project

Klik om te vergroten

Nieuwsberichten