nl en
1711115095539
Redactie

De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee benadrukt belang van natuur op WindEurope evenement in Bilbao

18/04/2024

Het team van De Rijke Noordzee heeft haar aanwezigheid laten gelden op het jaarlijkse evenement van WindEurope in Bilbao. Ze deelden ervaringen over natuurversterking en mitigatie bij windparken op zee en benadrukten het belang voor de natuur in de Noordzee in Europese zeeplannen.

Het jaarlijks evenement van WindEurope is sterk gericht op de industrie, waar tot voor kort de natuur beperkt aan bod kwam. Dit jaar kwam hier al verandering in. Zo waren er meerdere paneldiscussies over de rol van windenergie in tegengaan van negatieve effecten op natuur. Tijdens de workshop van de Offshore Coalition of Energy and Nature (OCEaN), waar De Rijke Noordzee deel van uitmaakt, stond een natuurversterkende aanpak centraal.

Het team deelde tijdens het evenement enkele ervaringen, waaronder het het project met Orsted gepresenteerd door collega Eline. Wij lichtten ook onze in ontwikkeling zijnde Toolbox toe, waarbij we deelden dat deze als ondersteuning kan dienen voor innovatie en onderzoek op het gebied van natuurversterking. Ook werden de uitdagingen besproken rondom de ontmanteling en verwijdering van windparken en bijbehorende infrastructuur. Want, wat moet er gebeuren aan het einde van de levensduur van een windpark, wanneer er waardevolle natuur is ontstaan door een natuurinclusieve aanpak, terwijl de wet vereist dat alles wordt verwijderd?

Tijdens de paneldiscussie "Biodiversity Offshore" nam Ewout van Galen, directeur van Stichting De Noordzee, deel en benadrukte hij de positieve verschuiving naar meer aandacht voor natuurversterking en mitigatie bij windparken op zee. Hij wees echter ook op de druk waaronder de Noordzeenatuur staat en benadrukte het belang van een grotere stem voor de natuur in alle plannen die Europa heeft op zee.

Redactie

De Rijke Noordzee