nl en
Vattenfall 02
Redactie

De Rijke Noordzee

Nieuw ontwerp van fundering windmolens gaat vissen helpen 

04/04/2022

Energieleverancier Vattenfall en De Rijke Noordzee zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor natuurversterking in windparken. Waar eerder onderzoek zich richtte op natuurversterking rondom de turbines, kijken de organisaties nu hoe het ontwerp van de windturbine zélf bij kan dragen aan natuurontwikkeling in de parken. In de fundering van de turbines zijn openingen aangebracht, die ervoor zorgen dat vissen en ander zeeleven de turbines in en uit kunnen bewegen. De vraag is nu of de dieren de binnenkant van de turbines gaan benutten als nieuw leefgebied, om te schuilen of om voedsel te vinden. Het onderzoek vindt plaats in windpark Hollandse Kust Zuid.


Innovatie 
Binnen de wind- en energiesector wordt met belangstelling uitgekeken naar de resultaten. Het is voor het eerst dat onderzoek gedaan wordt naar wat de ‘waterverversingsopeningen’ kunnen betekenen voor het zeeleven. ‘Als onze verwachtingen uitkomen, betekent dat een boost voor de biodiversiteit onder water. Bouwen met natuur heeft de toekomst. Ik ben er trots op dat we samen met Vattenfall werken aan dit soort innovatieve oplossingen, waarmee we enerzijds ons land voorzien van duurzame energie en tegelijkertijd de natuur versterken’, aldus Erwin Coolen, programmadirecteur van De Rijke Noordzee. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Blauwdruk voor toekomstige parken
De ellipsvormige openingen bevinden zich boven de zeebodem en vlak onder het wateroppervlak, en hebben een omvang van ongeveer 30 cm bij 1 meter. De komende jaren worden diverse metingen uitgevoerd in en rondom de turbines om te kijken hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt. Afgelopen winter voerden onderzoekers van de Rijke Noordzee de eerste metingen uit. De Rijke Noordzee neemt de kennis en ervaring die hiermee wordt opgedaan, op in haar Toolbox Natuurontwikkeling in Windparken. De Toolbox is open-source zodat toekomstige projecten eenvoudig en kostenefficiënt kunnen worden opgestart.

Bouwen met natuur 
Vattenfall wil de biodiversiteit in het windpark vergroten en daarover ook meer kennis opdoen. Gijs Nijsten, verantwoordelijk voor de duurzaamheid van Hollandse Kust Zuid: ‘Wind op zee groeit op dit moment razendsnel en zal de komende jaren flink blijven uitbreiden. We zoeken voortdurend naar manieren om de gevolgen voor het ecosysteem zo beperkt mogelijk te houden. Door te blijven vernieuwen en onze windturbines aan te passen, lukt het om een steeds betere combinatie te vinden tussen duurzaam geproduceerde elektriciteit en een gezond ecosysteem.’

Over Hollandse Kust Zuid
Vattenfall is samen met haar partner BASF eigenaar van windpark Hollandse Kust Zuid. Het windpark ligt op 18 kilometer van de kust tussen Den Haag en Zandvoort en heeft een totaal oppervlak van ongeveer 225 km2. Het totale geïnstalleerde vermogen bedraagt 1.500 MW. Het windpark is naar verwachting in 2023 volledig operationeel. Op dat moment is dat het grootste windpark op zee ter wereld en het eerste subsidievrije offshore windpark van Europa. Meer informatie is te vinden op Vattenfall Hollandse Kust - Windpark op de Noordzee.

De Rijke Noordzee 
Het onderzoek met Vattenfall is één van de projecten die De Rijke Noordzee uitvoert naar natuurontwikkeling in offshore windparken en het verbeteren van biodiversiteit. De Rijke Noordzee werd vier jaar geleden opgericht door milieuorganisatie Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee. Omdat in de parken niet over de bodem gevist mag worden, krijgt de natuur kans zich te herstellen en opnieuw te floreren. Dankzij een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij kan de Rijke Noordzee deze ambitie tot uitvoer brengen. 

Vattenfall
Vattenfall is een toonaangevend Europees energiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar de industrie elektrificeert, energie levert aan mensen thuis en het dagelijks leven moderniseert door innovatie en samenwerking. Vattenfall wil een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Daarom jaagt het bedrijf de transitie naar een duurzamer energiesysteem aan met groeiende duurzame energieproductie en slimme energieoplossingen voor klanten. Vattenfall heeft ongeveer 20.000 medewerkers en opereert met name in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Frankrijk. Vattenfall is een Zweeds staatsbedrijf.

Redactie

De Rijke Noordzee