nl en
De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.
Redactie

De Rijke Noordzee

Opties voor biodiversiteitsversterking in offshore windparken

11/02/2020

In opdracht van De Rijke Noordzee maakten onderzoekers van Bureau Waardenburg een overzicht van natuurversterkende maatregelen in windparken. Zij brachten in kaart welke soorten geschikt zijn voor natuurversterking, wat de eigenschappen zijn van de zeebodem en de aanwezigheid van nutriënten. Door deze zaken te combineren maakten ze een overzicht van de meest kansrijke natuurversterkende maatregelen. Dit deden ze voor alle tot 2023 geplande windparken op de Noordzee.

De natuurversterkende maatregelen die bedrijven in windparken kunnen nemen, zijn ingedeeld in drie categorieën. Deze categorieën zijn verplicht of optioneel en het effect ervan op de biodiversiteit verschilt. Hieronder lichten we ze toe:

  1. Het in kaart brengen en beschermen van bestaande biodiversiteit. Dit is een verplichte maatregel die in elk windpark genomen moet worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er al riffen van de Zandkokerworm in een windpark aanwezig zijn, die makkelijk te beschermen en mogelijk uit te breiden zijn. Deze maatregel is haalbaar op grote schaal en heeft een bescheiden effect op de biodiversiteit. Bovendien is het in kaart brengen van de bestaande biodiversiteit nodig om op termijn te beoordelen of deze in het windpark is verbeterd.
  2. Het introduceren en versterken van natuurlijke riffen. Dit is één van de optionele maatregelen. Een voorbeeld is het herintroduceren van rifbouwende soorten zoals oesters, of het plaatsen van natuurlijk rifmateriaal zoals schelpen of grind. Doordat deze maatregel meer kost, kan het waarschijnlijk op gemiddelde schaal uitgevoerd worden. De verwachte impact op de biodiversiteit is groot.
  3. Het bouwen van kunstriffen. Dit is een optionele maatregel die, vanwege de hoge kosten, waarschijnlijk op kleine schaal kan worden uitgevoerd. Het verwachte effect op biodiversiteit is groot.

De onderzoekers vergeleken elk van deze maatregelen met de omstandigheden in de geplande windparken. Op basis daarvan formuleerden ze per windpark een advies van de geschiktheid van elke maatregel. Deze ingeschatte kansen voor de verschillende maatregelen gebruikt De Rijke Noordzee om diverse ontwerpen voor natuurversterkingsprojecten te maken. Hierdoor kunnen wij gericht werken aan de meest kansrijke natuurversterking in elk windpark.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Redactie

De Rijke Noordzee