nl en
Arie Koornneef ASN Bank
Redactie

De Rijke Noordzee

Partners in duurzaamheid: over onze samenwerking met ASN Bank

05/10/2021

Vanaf het prille begin is ASN Bank betrokken bij de totstandkoming van De Rijke Noordzee. Sinds 2018 is ASN Bank partner van De Rijke Noordzee. Biodiversiteit en klimaat zijn twee pijlers waar ASN Bank en De Rijke Noordzee elkaar versterken. Wij zijn nieuwsgierig naar deze bijzondere samenwerking en vroegen het aan Arie Koornneef, directeur van ASN Bank.

Hoe realiseren jullie impact op het gebied van biodiversiteit en klimaat?
"Met geld kun je veel invloed uitoefenen om de wereld mooier te maken. We financieren projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing en beleggen via onze fondsen in bedrijven die zorgvuldig omgaan met bossen, die water reinigen of milieuproblemen oplossen. Negatieve activiteiten die de natuur beschadigen, zoals mijnbouw of de fossiele sector passen niet bij onze missie. Zo realiseren wij positieve impact. Dit kunnen we alleen doen dankzij onze klanten. Wij zijn enorm blij dat het afgelopen jaar opnieuw veel mensen ervoor hebben gekozen om klant te worden bij ASN Bank. Want hoe meer mensen zich aansluiten en bij ons betalen, sparen, een hypotheek afsluiten en beleggen, hoe meer duurzame impact we kunnen maken."

Waarom vindt ASN Bank De Rijke Noordzee belangrijk?
"Wij dragen graag bij aan programma’s waarin duurzame energie en biodiversiteit elkaar versterken, omdat het naadloos aansluit bij onze ambities. Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Wij voelen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om verder verlies van biodiversiteit te voorkomen. ASN Bank heeft daarom ook een ambitieus doel voor ogen: in 2030 moeten al onze financieringen en beleggingen een netto positief effect hebben op de biodiversiteit. Zodat we actief bijdragen aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten. We zijn trouwens de eerste bank ter wereld met zo’n doel op biodiversiteit. Al eerder hebben we onszelf het doel gesteld om in 2030 positief bij te dragen aan het klimaat. Als duurzame bank zorgen wij ervoor dat er geen geld naar fossiele energie gaat, maar wel naar wind- en zonne-energie. Om klimaatpositief te worden gaan we daarnaast projecten financieren die ervoor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald en opgeslagen. Bij De Rijke Noordzee komen onze ambities op het gebied van biodiversiteit en duurzame energieopwekking samen. Daarom vinden wij het zo belangrijk om dit project te steunen."

"De Rijke Noordzee brengt onze ambities op het gebied van biodiversiteit en duurzame energieopwekking samen."

Arie Koornneef Directeur ASN Bank

Hoe helpt ASN Bank het programma De Rijke Noordzee?
"We geven financiële steun, delen expertise, denken kritisch mee en maken de samenwerking met andere duurzame partijen mogelijk. Mede door onze hulp kon het team van De Rijke Noordzee de pilot in windpark Eneco Luchterduinen opzetten. Van deze pilot heeft het team veel geleerd. Met de nieuwe kennis konden er vervolgens projecten in verschillende andere windparken worden uitgerold. De Rijke Noordzee is overigens niet het eerste natuurproject in de Noordzee dat ASN Bank steunt. In 2005 werkten wij al aan een project om zee-reservaten mogelijk te maken en de biodiversiteit te herstellen."

Wat zijn jullie criteria voor het steunen van duurzame projecten?
"Wij toetsen al onze financieringen en beleggingen, maar ook organisaties waarmee we samenwerken én projecten die we steunen, aan ons duurzaamheidsbeleid. Ons Expertisecentrum Duurzaamheid kijkt naar de houding en het gedrag van mogelijke samenwerkingspartners ten opzichte van onze drie pijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Daarnaast vragen wij ons af: “Kan het project positieve impact maken en hoe wordt dit vastgesteld en gerapporteerd?”. In het geval van De Rijke Noordzee was er van begin af aan vertrouwen dat de organisatie de wereld echt een stukje mooier wil maken."

Hoe meten jullie de impact van investeringen op klimaat en biodiversiteit?
"Voor zowel de impact van investeringen op klimaat als de impact op biodiversiteit hebben we meetmethodes ontwikkeld die de hele bankensector kan toepassen. We doen dat altijd in samenwerking met anderen en pakken daarin zelf de rol van initiatiefnemer en aanjager. De methode om de CO2-uitstoot van investeringen en beleggingen te berekenen wordt inmiddels wereldwijd gebruikt en doorontwikkeld. Voor het meten van biodiversiteit hebben we een vergelijkbaar pad gevolgd en ontwikkelen we samen met enkele voorlopers een methodiek."

Waar zijn jullie trots op?
"In het Noordzeeakkoord, dat eerder dit jaar is aangenomen door de Tweede Kamer, is afgesproken dat natuurversterkend bouwen het uitgangspunt wordt bij de aanleg van windmolenparken en infrastructuur op de Noordzee. Het was een langdurig en soms uitdagend proces waar veel partijen bij betrokken waren, ook wij. We zijn er trots op dat wij het samen voor elkaar hebben gekregen om afspraken te maken die bijdragen aan de ontwikkeling van een gezonde Nederlandse Noordzee. Binnenkort ondertekenen we als eerste financier van windmolenparken ook het convenant “richtlijnen wind op zee", een schriftelijke overeenkomst die naadloos aansluit bij het Noordzeeakkoord. We vinden het belangrijk om in onze rol als financier actief te zorgen dat natuurbeschermend – en versterkend bouwen het uitgangspunt wordt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee, en dat dit in de gehele financiële sector gemeengoed wordt."

Hoe zijn jullie (verder) betrokken bij de projecten die jullie steunen?
"We brengen graag een bezoek aan de projecten die we steunen, maar het moet wel nuttig en mogelijk zijn. Projecten in het buitenland volgen we intensief, maar liever op afstand. Het project De Rijke Noordzee hebben we een paar keer bezocht. We denken dan actief mee, stellen vragen en doen voorstellen voor verbetering. Een partnerschap betekent bij ons niet alleen dat we financiële steun geven, maar ook dat we inhoudelijk meedenken en onze achterban informeren en inspireren."

Hoe zien jullie Nederland in 2050?
"In 2050 gaan we hopelijk zuiniger met onze grondstoffen om, denken en leven we circulair, halen we actief CO2 uit de lucht en bouwen we met elkaar aan herstel en opbouw van de natuur. Dan zijn duurzame keuzes voor iedereen bereikbaar, ongeacht of je een grote of kleine portemonnee hebt. Ik zie een toekomst voor me waarin financiële instellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Want de impact van een investering op klimaat en biodiversiteit is even belangrijk als de financiële impact. In de toekomst kiezen aandeelhouders niet meer voor bedrijven die voor snelle winst gaan, maar voor duurzame ontwikkeling. Bij ASN Bank hopen we op een toekomst waarin de politiek, het bedrijfsleven en burgers in harmonie samenwerken aan een duurzame en leefbare wereld."

Redactie

De Rijke Noordzee