nl en
De rijke noordzee
Redactie

De Rijke Noordzee

Pilotproject in windpark Luchterduinen laat veelbelovende resultaten zien

09/04/2020

In windpark Luchterduinen is de eerste pilot van De Rijke Noordzee in 2018 gestart. Het project heeft als doel om de succesfactoren te achterhalen van natuurherstel rondom oesters en bij te dragen aan een blauwdruk voor de mogelijkheden van natuurversterking in windparken op de Noordzee. In juli 2019 is een monitoringsmissie uitgevoerd op dit project en aan de hand daarvan is er in samenwerking met Wageningen University & Research een onderzoeksrapport opgesteld.

Monitoringsmissie
Uit de monitoringsmissie is gebleken dat er in windpark Luchterduinen sprake is van dynamische omstandigheden. In en rondom de oesterrekken die zijn uitgezet is veel zand waargenomen. Het is onduidelijk of het zand terecht is gekomen vanwege de dunne pootjes in combinatie met het gewicht van de oestertafel of dat de oestertafels onder het zand zijn geraakt door zandgolven die over de tafel heen zijn gekomen. Vanwege de verzanding wordt er nogmaals gekeken naar de dynamische omstandigheden in windpark Luchterduinen en daarnaast wordt het ontwerp van de oesterrekken herzien. Nieuwe tests op de huidige of vergelijkbare locaties kunnen pas plaatsvinden na de herziening van het ontwerp. Aan de hand van de bevindingen die zijn gedaan hebben we een challenge uitgeschreven en hier zijn de reefcubes uit naar voren gekomen als winnaar.

Oesterlarven
Bij de acht maanden durende monitoringsmissie is gebruik gemaakt van Bonamia-vrije Noorse oesters. De oesters laten in de pilot veelbelovende resultaten zien als er wordt gekeken naar de reproductie en aanwezigheid van oesterlarven in de waterkolom. In het voorjaar van 2021 gaan we in een monitoringsmisse na of de oesterlarven zijn uitgegroeid tot volwassen oesters en zich zijn gaan voortplanten. We hopen dat ze hebben gevestigd om de stenen rondom de windturbine en dat er nakomelingen (larven) in de waterkolom meetbaar zijn.

Klik hier om het volledige rapport te lezen.

Redactie

De Rijke Noordzee