nl en
BLW 0125
Redactie

De Rijke Noordzee

Windpark van Blauwwind succesvolle broedplaats voor platte oesters

15/01/2024

Nieuw onderzoek benadrukt de veelbelovende rol die windparken kunnen spelen in de versterking van de Noordzeenatuur. Een herstelproject in windpark Borssele III & IV wijst uit dat platte oesters zich succesvol voortplanten te midden van windturbines op zee. De Rijke Noordzee plaatste samen met windparkeigenaar Blauwwind in 2020 maar liefst 2.400 platte oesters aan de voet van windturbines op zogeheten ‘oestertafels’. Nu blijkt dat de uitgeplaatste oesters voor nageslacht hebben gezorgd.

Een monitoringsmissie van De Rijke Noordzee in samenwerking met Eurofins AquaSense en Blauwwind toonde in de zomer van 2023 de aanwezigheid aan van jonge oesters bij de turbines. De jonge oesters hebben zich onder andere gevestigd op de volwassen oesters die eerder in oestertafels op de steenbestorting zijn geplaatst rondom de windturbines. Maar ook op de steenbestorting zelf en op aangebracht schelpmateriaal lijken zich nu jonge oesters te hebben gevestigd.

Andere inzichten die zijn opgedaan in het windpark van Blauwwind benadrukken dat oestertafels in een windpark op zee een succesvolle broedplaats bieden voor de platte oester. De overleving van de volwassen oesters is na drie jaar vrij hoog, namelijk 70 procent. Daarnaast bleek 88 procent van de hierop geteste oesters klaar om zich voort te planten. Als de watertemperatuur hoog genoeg is, kunnen deze oesters larven gaan produceren. Ten slotte is aangetoond dat er in de zomer van 2023 al larven van platte oesters in het water van het windpark aanwezig waren.

Voor de natuur in de Noordzee is het goed nieuws dat platte oesters weer de ruimte krijgen om zich voort te planten. We zijn heel benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt. Deze resultaten bieden tot nu toe goede perspectieven.

Margot van Aalderen Projectleider De Rijke Noordzee

Onderwaternatuur versterken
De potentie van windparken op zee als kraamkamer voor de natuur was al bekend. Er mag immers niet over de bodem worden gevist en het harde substraat, zoals de steenbestorting, is voor schelpdieren en ander zeeleven een goede plek om zich aan te hechten. Helaas komen er verder weg van de kust geen oesterriffen meer voor in onze Noordzee. Door het uitplaatsen van platte oesters in oestertafels op de steenbestorting rond windturbines kunnen ze zich op deze locaties nu succesvol voortplanten. Het uiteindelijke doel is dat zich een rif gaat vormen. De Rijke Noordzee is benieuwd hoe de nieuwe oesters zich de komende jaren verder ontwikkelen in windpark Borssele III & IV.

Het is fantastisch nieuws dat de platte oesters in ons windpark zich voortplanten. We hebben nu bewijs dat een windpark op zee een geschikte locatie kan zijn als broedplaats voor platte oesters. We hopen dat dit vele andere windparkeigenaren inspireert om vergelijkbare initiatieven te starten.

Michael Evans Technical Asset Manager Blauwwind

Geen ziektes aangetroffen
Een belangrijke andere uitkomst is dat er geen Bonamia-parasieten zijn aangetroffen in de oesters in windpark Blauwwind. Dit is goed nieuws, omdat de parasiet een bekende ziekteverwekker is die in het verleden voor veel sterfte onder oesters heeft gezorgd.

Redactie

De Rijke Noordzee