nl en
Luchterduinen missie 28
Het project

Onze aanpak

De Rijke Noordzee grijpt de unieke kans die windmolenparken op zee bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren; duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Door visserij en ziektes is de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Als we die riffen willen terugbrengen, zijn actieve ingrepen noodzakelijk.

We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden zijn voor optimale natuurontwikkeling. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Bouwsteen voor de toekomst
Met alle projecten uit het programma doet De Rijke Noordzee veel kennis en inzicht op over natuurversterking in windparken. Alle deze kennis brengen we onder in de 'Toolbox Natuurversterking': een digitale omgeving die marktpartijen alle informatie biedt voor een natuur inclusieve uitrol van wind op zee die zorgt voor duurzame energie en een gezonde Noordzeenatuur.  In de Toolbox, die dient als inspiratie voor projecten wereldwijd, wordt wetenschappelijke kennis en operationele ervaring gecombineerd. De box is open-source zodat toekomstige projecten eenvoudig en kostenefficiënt worden opgestart en biedt bouwstenen voor de toekomst. De Rijke Noordzee ontwikkelt de Toolbox in samenwerking met de wind- en waterbouwsector, de wetenschap en de overheid.

De aanpak: natuurversterking in windparken
In nauwe samenwerking met de wind- en waterbouwsector en de wetenschap werkt De Rijke Noordzee aan natuurversterking onder water. Dit doen we door het plaatsen en stimuleren van levende riffen en artificiële structuren. Ook testen we innovatieve aanpassingen aan funderingsconstructies en voeren we wetenschappelijk onderzoek uit. Daarnaast testen we nieuwe innovaties. Hiermee krijgen we inzicht in de succesfactoren voor de bevordering van soorten als zand- en schelpkokerwormen, platte oesters, mosselen en inktvissen. Ook hebben we een kweeklijn voor platte oesters opgezet. Voor natuurontwikkelingsprojecten met oesters is het van belang dat gezonde oesters worden gebruikt. Daarom werkt De Rijke Noordzee aan de kweek van gezonde platte oesters, die kunnen helpen bij het herstel van oesterriffen in de Noordzee. Door uniforme monitoring- en onderzoeksprojecten verbinden we deze verschillende projecten aan elkaar. We delen de opgedane kennis (inter)nationaal via webinars en conferenties. En dragen zo bij aan de opbouw van wetenschappelijke kennis en operationele ervaring over natuurversterkend bouwen in de Noordzee.

De Rijke Noordzee Offshore Quarter size