nl en
De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.
Het project

Onze aanpak

Met De Rijke Noordzee grijpen we de unieke kans die windmolenparken op zee bieden om de natuur in de Noordzee te versterken. Zo helpen we onze aarde op twee manieren; duurzame energie tegen klimaatverandering, en natuurontwikkeling voor meer biodiversiteit in de Noordzee. Door visserij en ziektes is de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. Als we die riffen willen terugbrengen, zijn actieve ingrepen noodzakelijk.

We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden zijn voor optimale natuurontwikkeling. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Bouwsteen voor de toekomst
Met De Rijke Noordzee zetten initiatiefnemers Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee in op natuurontwikkeling als vast onderdeel bij de aanleg van elk windmolenpark. We ontwikkelen een blauwdruk in de vorm van een toolbox voor natuurontwikkeling in alle windparken op zee. De opgedane kennis is open-source zodat toekomstige projecten eenvoudig en kostenefficiënt kunnen worden opgestart. Dit kan de hele windsector inspireren. En natuurlijk: enthousiasme van het publiek vergroten voor de prachtige kansen van wind op zee.

De aanpak: natuurontwikkeling in windparken
In nauwe samenwerking met de wind- en waterbouwsector en de wetenschap bouwen we op verschillende locaties in Nederlandse offshore windparken kunstmatige riffen voor onder meer platte oesters, kokerwormen en mosselen. Deze biobouwers vormen riffen die zichzelf in stand houden. Door op deze manier een beschutte kraamkamer te creëren op de bodem aan van de Noordzee, leggen we de basis voor een ecosysteem dat opnieuw kan gaan bloeien. Riffen zijn een schuilplaats voor veel leven in zee en een bron van voedsel voor andere zeedieren. De rifstructuren, die worden ontworpen en getest in een lab, bestaan uit harde materialen waarop diverse soorten zich kunnen aanhechten.

De Rijke Noordzee Offshore Quarter size

Borgen en vergroten
Met dit project maken we de wind- en waterbouwsector enthousiast voor natuurontwikkeling in windparken. Partijen die ermee aan de slag gaan, kunnen gebruik maken van de Toolbox waarin we op systematische wijze de kennis en ervaring bundelen en beschikbaar stellen.
Samen met andere organisaties zetten we onder de naam Kweek en Onderzoek Platte Oesters in Nederland (KOPON) een eigen oesterkweeklijn op, waarbij we leren hoe platte oesters het beste gekweekt kunnen worden. Ook lobbyen we bij Kamerleden en ambtenaren dat de politiek de prachtige combinatie van natuurontwikkeling en windenergie op zee met ondersteunend beleid stimuleert. We betrekken Kamerleden, ambtenaren en beleidsmakers actief bij onze projecten. Door de positieve resultaten van De Rijke Noordzee op aantrekkelijke wijze openbaar te maken, krijgt de combinatie van natuurontwikkeling en windparken de steun van het publiek en zal men positiever denken over de verdere uitrol van duurzame energie op zee.