Het project

We plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit om het zeeleven te helpen floreren. Daarbij onderzoeken we wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. De opgedane kennis willen we laten toepassen in alle windparken op de Noordzee.

Op papier klopt het. Uit wetenschappelijke studies van onder andere Deltares, Wageningen Marine Research en Bureau Waardenburg blijkt dat in de Noordzee de juiste condities aanwezig zijn om oesterbanken te laten terugkeren, en dat het plaatsen van kunstriffen in windparken een versterkend effect op biodiversiteit kan hebben. Het gebeurt zelfs al natuurlijk, zoals onlangs bleek toen de uitgestorven verklaarde platte oester in de Waddenzee werd gevonden bij Texel. Wij zijn er daarom van overtuigd dat het kan.

Pilotproject

Nu gaan we ook laten zíen dat het kan. Op een pilotlocatie in windpark Luchterduinen plaatsen kunstriffen en zetten oesters uit. Riffen van de platte oester zorgen voor een uniek habitat. Platte oesters filteren het water, bieden schuil- en aanhechtingsplekken voor verschillende soorten vissen, schaal- en schelpdieren, en voedsel voor dieren hoger in de voedselketen. De voortgang monitoren we nauwkeurig met onderwateropnames. In opdracht van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu is er een ontwerp opgesteld voor een platteoesterpilot in een Nederlands windpark op zee. Op onderstaande afbeelding is een overzicht van zo’n pilot met kooien en rifballen te zien.

Bouwsteen voor de toekomst

We onderzoeken met De Rijke Noordzee wat de ideale omstandigheden voor optimale natuurversterking zijn. Met De Rijke Noordzee zetten Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee in op natuurversterking als vast onderdeel bij de aanleg van elk windmolenpark. Onze pilot in windpark Eneco Luchterduinen vormt zo een belangrijke bouwsteen voor een blauwdruk voor natuurherstel in alle windparken op zee. Dit demonstratieproject kan de hele windsector inspireren. En natuurlijk: enthousiasme van het bredere publiek vergroten voor de prachtige kansen van wind op zee.