Steun ons

Het gaat niet goed met onze Noordzee. Door menselijk ingrijpen is de biodiversiteit enorm afgenomen en zijn nagenoeg alle riffen verdwenen.

Kunnen wij rekenen op uw steun?

De komende jaren verrijzen er veel windparken op de Noordzee. De gebieden rondom deze windparken bieden een prachtige kans op natuurherstel omdat er niet gevist mag worden.
De windparken in de Noordzee als kraamkamer voor onderwaternatuur. Hoe mooi zou dat zijn!
We hebben uw hulp hard nodig.