De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.

Back

Publications

Published on: 01/12/19

Aanvulling van KEC 3.0 berekeningen met OWEZ en PAWP

De aantallenaanvaringsslachtoffers zijn beoordeeld aan de hand van de Potential Biological Removal (PBR) van de betreffende populatie van de soort in de zuidelijke Noordzee. Betreffende de jan-van-gent, grote jager, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, drieteenmeeuw, kleine zwaan, rotgans, bergeend, wulp en zwarte stern.

A. Gyimesi, J.L. Leemans

Bureau Waardenburg