De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.

Back

Publications

Published on: 01/01/18

Begrenzing deel Voordelta als niet-Bonamia-vrij gebied binnen de Nederlandse Noordzee

LNV vraagt een advies over welk deel van de Voordelta (Noordzee) door het bevoegd gezag voor de Regeling aquacultuur kan worden beschouwd als niet-Bonamia-vrij gebied. Met behulp van modelsimulaties zijn de verspreidingsgebieden van oesterlarven in de Voordelta bepaald. Daarbij is ook geanticipeerd op een voorgenomen realisatie van een doorgang van de Grevelingen naar de Voordelta in de Brouwersdam waardoor de hydrodynamische omstandigheden in de Voordelta zouden kunnen veranderen. Daarnaast is een geschikt zoutgehalte van het water als randvoorwaarde voor overleving van de larven aangehouden.

P. Kamermans, F. Kleissen, L. van Duren, M. Engelsma

Wageningen Marine Research

DOI

https://doi.org/10.18174/46700...