De Rijke Noordzee, waar wind en natuur elkaar versterken. Bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven.

Back

Publications

Published on: 01/06/19

Geschiktheid zeewindparken voor maricultuur en passieve visserij

[IN DUTCH]

In de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn windparken gepland op diverse locaties. Door de windparken ontstaan nieuwe kansen voor multifunctioneel gebruik zoals maricultuur en nietbodemberoerende visserij met passieve vistuigen. Deze studie heeft de relatieve geschiktheid van bestaande, geplande en mogelijke toekomstige windparklocaties op de Noordzee in beeld gebracht voor een aantal vormen van medegebruik met betrekking tot een kweek van een aantal soorten schelpdieren en zeewier en niet-bodemberoerende vangst van een aantal soorten vissen, schaaldieren en weekdieren. Om de relatieve geschiktheid te beoordelen is eerst inzicht nodig waar de verschillende soorten voorkomen en welke condities voor een optimale leefsituatie zorgen. Dit leidt tot een kwalitatieve beoordeling van geschiktheid van (potentiële) windparklocaties voor voedselproductie (i.e. kweek of vangst van de betreffende soorten). De resultaten zijn weergegeven in kaarten per soort waardoor een inschatting gemaakt is van de geschiktheid van de verschillende locaties.

L. van den Bogaart

M. Poelman, L. Tonk, S. Neitzel, J. van der Wal, J. W.P. Coolen, M. Machiels, M.J.C. Rozemeijer, I. de Boois, S.A. Vergouwen, L. van Duren

Wageningen Marine Research

Authors:

L. van den Bogaart

M. Poelman

L. Tonk

S. Neitzel

J. van der Wal

J.W.P. Coolen

M. Machiels

M. Rozemeijer

I. de Boois

S. Vergouwen

L. van Duren

Year: 2019

Report: Wageningen University & Research
rapport C044/19

Pages: 76

DOI

https://edepot.wur.nl/475934

Related publications

1 2