Expeditie Noordzee OCEANA Juan C Uetos 10

Back

Publications

Published on: 01/05/18

Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland

Kwetsbaarheid van vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen in relatie tot de impact van windturbines, hoogspanningslijnen, waterkrachtcentrales en zonnepaneelvelden.

Wageningen Marine Research

DOI

https://www.rijksoverheid.nl/d...