Noordzee platte oester

Back

Publications

Platte oesters in offshorewindparken (POP)

Dit rapport gaat over de mogelijkheden voor de ontwikkeling van populaties platte oesters (Ostrea edulis) binnen bestaande en geplande windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee. In opdracht van het Ministerie van EZ is nagegaan welke eisen de platte oester stelt aan de omgeving, gericht op de habitatkarakteristieken van windparklocaties in de Noordzee. Daarbij is er vanuit gegaan dat er binnen de windparken geen sprake is van bodemberoerende activiteiten die nadelig zijn voor platte oesters.

A.C. Smaal, P. Kamermans, F. Kleissen, T. van der Have

Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research, Deltares