Thumbnail image005

Back

Publications

Published on: 01/10/18

Windparken op de Noordzee: kansen en risico’s voor de natuur

De Noordzee verandert: de komende jaren groeit het aantal windturbines op zee snel. Dat is een begrijpelijke ontwikkeling, want de klimaatverandering vraagt om vergaande maatregelen tegen CO2 uitstoot en vóór meer duurzaam opgewekte energie. Voor Noord-west Europa is de wind momenteel een van de belangrijkste bronnen van duurzame energie. En omdat op land de ruimte beperkt is, worden er steeds meer windparken op de Noordzee gebouwd. Dit is een enorme infrastructurele operatie, die zowel risico’s als kansen voor de Noordzeenatuur met zich meebrengt.

F. van Hest, G. Schild, A.G. Rodriguez, J. Vrooman

Stichting de Noordzee