nl en
Webinar tendercriteria Tekengebied 1
Redactie

De Rijke Noordzee

De Rijke Noordzee

Webinar: Tendercriteria in windpark Hollandse Kust West VI

03/03/2022

Eind februari organiseerden De Rijke Noordzee, in samenwerking met de Vogelbescherming, Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee een webinar over natuurontwikkeling in de Noordzee. In dit webinar stond de tendercriteria voor het windpark Hollandse Kust West VI centraal. Natuurconservatie en ecologie zijn onderdeel van de tender criteria voor dit windpark.

Tijdens het webinar vertelden NWEA en The Crown Estates meer over de toekomst van offshore wind en de rol van ecologie daarbij. De Rijke Noordzee, de Vogelbescherming en Stichting de Noordzee deelden daarbij tips, ideeën en wensen met potentiële deelnemers aan de tender op het gebied van:

  • Het mitigeren van negatieve effecten op de biodiversiteit
  • Bevorderen van de instandhouding van de marine habitat
  • Ontwikkelen en verspreiden van kennis

Organisatoren
Voor de organisatie van dit webinar werkte De Rijke Noordzee samen met de Vogelbescherming, Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee.

Redactie

De Rijke Noordzee