nl en
Windpark Eneco luchterduinen 70104
Politiek en beleid

Webinar: opruimplicht windparken op zee

25/01/2023

De Rijke Noordzee en ReVIFES organiseerden op 19 januari het vijfde webinar over natuurontwikkeling op de Noordzee. Onderwerp van het webinar was de ontmantelingsplicht.

Het doel van dit webinar was om een discussie op gang te brengen over de plicht tot ontmanteling door het onderwerp vanuit drie perspectieven te bekijken: de ecologische, juridische en economische kant. Voor elk van de partijen namen verschillende sprekers deel aan het webinar. Chris Backes, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en Alex Oude Elferink, directeur van het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee, vertelden ons alles over de juridische kant. Joop Coolen, benthisch ecoloog, gespecialiseerd in de ecologie van natuurlijke riffen, kustverdediging, scheepswrakken en offshore-installaties dook in de ecologische kant en Matthew Geraghty, oprichter en ReWind venture lead bij DNV hielp ons de economische kant van ontmanteling beter te begrijpen.