nl en
Windpark Eneco luchterduinen 70104
Politiek en beleid

Webinar: opruimplicht windparken op zee - vanuit een Europees en internationaal perspectief (deel 2)

10/07/2023

De Rijke Noordzee en ReVIFES organiseerden op 14 juni het zesde webinar over natuurontwikkeling op de Noordzee. Onderwerp van het webinar was de ontmantelingsplicht. Speciale focus van dit webinar lag op het Europese en internationale perspectief.

Het doel van dit webinar was om een discussie op gang te brengen over de plicht tot ontmanteling door het onderwerp te bekijken vanuit een Europees en internationaal perspectief. Voor dit onderwerp zijn twee sprekers uitgenodigd. Alex Oude Elferink, directeur van het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee, vertelden ons alles over het internationale recht met betrekking tot de ontmantelingsplicht. Alexander Vandenberghe, sustainability manager bij WindEurope vertelde ons alles over de ontwikkelingen van wind op zee in Europa en de dilemma’s van operators bij ontmanteling van een windpark.

Download recap van dit webinar

Onderzoeken
1. Utrecht University, auteur Rozemarijn Roland Holst
De juridische vragen over de opruimingsplicht voor kunstmatige riffen en
andere geplaatste objecten voor natuurverbetering in windparken op zee, gericht op het
internationale en Europese kader.

2. Utrecht University, auteur Chris Backes
De juridische vragen over de opruimingsplicht voor kunstmatige riffen en
andere geplaatste objecten voor natuurverbetering in windparken op zee, gericht op het
nationaal kader.

3. ECHT, auteurs Maarten Lobregt & Olivier Amersfoort
De ontmantelingskosten van de scourprotection


Wat is de opruimplicht?

De opruimplicht gaat over het verwijderen van windmolens aan het einde van hun levensduur. Vaak is dit 30 jaar na in gebruik name van het windpark. Na deze periode zijn de kosten voor onderhoud te groot. De eigenaren van een windpark zijn verplicht om de windmolens te verwijderen. Dit betekent dat zij alle onderdelen, van de wieken tot de fundering, uit de zee moeten verwijderen.

Waarom is er een opruimplicht?

Het laten staan van windmolens brengt risico’s mee. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart. De kans bestaat dat schepen beschadigd raken door onderdelen van de windturbines die zijn achtergebleven. Als er geen opruimplicht is, dan kan iedereen van alles achterlaten. Op een toch al erg volle Noordzee kan dit voor problemen zorgen. Toch wordt er nu onderzocht of in sommige gevallen besloten kan worden om de onderkant van de windmolens in de zeebodem te laten staan. Bijvoorbeeld als dit kansen biedt voor de natuur.

Welke kansen biedt het achterlaten van structuren?

De stenen rondom de fundering van de windmolen zijn namelijk een goede schuilplaats voor veel dieren. Ook kunnen bijvoorbeeld oesters zich goed vestigen op de steenbestorting rondom de fundatie van een windturbine. Op deze manier zouden er weer oesterriffen kunnen ontstaan, die door visserij en ziektes grotendeels zijn verdwenen. Daardoor bieden dit soort structuren goede kansen om de biodiversiteit in de Noordzee te vergroten.