nl en
20210703 052200
Marien Ecoloog

Christiaan van Sluis

E @c.vansluis L /christiaanvansluis

"De energietransitie inzetten om de natuur in de Noordzee weer divers en rijk te maken. Dat is mijn doel. Ik zie een zee waar naast dynamische zandgronden plek is voor riffen, en waar vissen groot kunnen worden. Binnen windparken mag niet gevist worden, en er wordt hard substraat (soorten gesteente) op de bodem gelegd. Zo ontstaan riffen die met rust gelaten worden en daarmee een plek om te zien wat de potentie is van rijke bodemgemeenschappen in de Noordzee. Deze gemeenschappen liggen aan de basis van het voedselketen en de biodiversiteit. Deze plekken zijn er helaas nog niet buiten windparken. Mijn hoop is dat we binnen De Rijke Noordzee laten zien hoeveel potentieel de Noordzeenatuur heeft en daarmee inzien dat we dit gebied veel beter kunnen gaan beheren door naast menselijk gebruik de natuur te laten opbloeien."

Terug naar het team

Image of Christiaan van Sluis