nl en
20210703 052200
Programmadirecteur

Erwin Coolen

E @e.coolen L /erwincoolen

"Sinds 1995 ben ik werkzaam in de windenergiesector. In deze periode hebben de wind- en de offshoresector (werk op zee) elkaar gevonden, een prachtige ontwikkeling. Nu is wind op zee een leidende sector in de energietransitie, want de gestelde klimaatdoelen zijn zonder windenergie uit de Noordzee niet haalbaar. De combinatie natuur en wind op zee staan nu aan het begin van diezelfde ontwikkeling. Twee sectoren met op het eerste gezicht niet altijd dezelfde belangen, maar niets is minder waar. Zonder natuur geen offshore wind, simpelweg door een te grote eenzijdige claim op ruimte van de Noordzee en zonder offshore wind geen natuurversterking. Het is mooi om te mogen werken aan het verbinden van twee sectoren die samen in de toekomst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ontzettend veel kansen bieden. Dat is voor mij de uitdaging waar ik iedere dag met heel veel plezier aan werk."

Terug naar het team

Image of Erwin Coolen