nl en
Afbeelding4

North Sea ReViFES

North Sea Reef Vitalization For Ecosystem Services

Biogene riffen – complexe structuren gevormd door levende organismen zoals b.v. oesters, mosselen, kokerwormen en koralen – en geogene riffen zijn vitale componenten van mariene systemen wereldwijd. Maar ondanks hun belang zijn mariene riffen de afgelopen eeuwen snel achteruitgegaan als gevolg van menselijke invloeden. Zo zijn 85% van de oesterriffen wereldwijd verloren gegaan. De Nederlandse Noordzee is hierin een voorbeeld, aangezien dit systeem meer dan 25.000 km2 verloor in door oester gedomineerde riffen. Voornamelijk als gevolg van overbevissing en terugkerende bodemverstoring door trawlvisserij rond 1900. Hoewel deze verliezen waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben gehad voor het ecosysteem van de Noordzee, blijft het onbekend hoe dit het functioneren van ecosystemen heeft aangetast en hoe deze riffen kunnen worden hersteld.

De bouw van offshore windparken en het creëren van beschermde mariene gebieden bieden herstelmogelijkheden. Realisatie van rifherstel wordt echter belemmerd door hiaten in de kennis over hoe riffen voor de kust kunnen worden hersteld. Het wetenschappelijk onderzoek in dit project heeft als doel zowel kennishiaten over ecosysteemdiensten door riffen te dichten, als nieuwe technieken te ontwikkelen voor offshore rifherstel. North Sea ReViFES is een door TTW gefinancierd NWO-project (17671) en heeft een diverse groep eindgebruikers die in het project samenwerken.

Het project bestaat uit vier hoofdonderwerpen, gericht op kennishiaten en technieken voor offshore rifherstel:

  1. Ecosysteemdiensten van natuurlijke riffen;
  2. Inheemse oesterkweek en verbetering van vestiging;
  3. Aansporing van inheemse oesterriffen;
  4. Kennisoverdracht voor grootschalige toepassingen en oplossingen.

Projectleider: NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Prof. Dr. Tjeerd Bouma
Projectpartners (onderzoek): Waardenburg Ecology, TU Delft, Wageningen University & Research (WUR).
Overige betrokken partijen (eindgebruikers): ARK, CIV, Ministerie van LNV, Natuur & Milieu, Roem van Yerseke, Sas Consultancy, Stichting de Noordzee, Van Oord, Waardenburg Ecology, WWF.
Looptijd: 4 jaar, vanaf 2020.

Rol en relevantie
De initiatiefnemers van De Rijke Noordzee (Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu) zijn als eindgebruiker betrokken bij dit project. De resultaten – gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften – en het richtlijndocument zullen geavanceerde kennis opleveren over natuurinclusieve ontwerpen, waardoor kosteneffectieve rifherstelmethoden mogelijk worden.

Verschillende algenvoedingen worden getest om de overleving van oesterlarven tijdens de productie in broederijen te verbeteren. ©Pauline Kamermans

Afbeelding1

Het gedrag van larven van inheemse oesters wordt in detail bestudeerd om te achterhalen welk type substraat de voorkeur heeft voor vestiging. ©Robbert-Jan Geertsma

Afbeelding3

Onderzoek naar Noordzeeriffen met een camerasysteem ©Marjolijn Christianen

Afbeelding4