nl en
BLW 0532
Redactie

De Rijke Noordzee

Platte oesters gedijen goed in windpark Blauwwind: overleving van ruim 96%

24/03/2022

Een team van onderzoekers is naar windparken Borssele III & IV gegaan voor monitoring van 2.400 uitgezette platte oesters. De oestertafels zijn in oktober 2020 op de voet van vier windturbines geplaatst. Marien ecoloog Renate Olie is enthousiast: "De mandjes zitten nu vol met leven en de overleving van de oesters is heel hoog, dus dat is goed nieuws."

In het windpark van Blauwwind testen onderzoekers hoe oesters kunnen overleven op de zeebodem, en mogelijk oesterriffen kunnen ontstaan. Stuk voor stuk zijn de oestertafels met behulp van een onderwaterrobot van de voet van de windturbine getild en op het onderzoeksschip geplaatst.

Oestertafel wordt opgetakeld
Oestertafel met manden met platte oesters
Platte oester met groeirandOnderzoek platte oesters rondom windturbines
Onderzoekers van Eurofins AquaSense en De Rijke Noordzee onderzochten de overleving, de groei en of er oesterlarven te vinden zijn. We kunnen concluderen dat ruim 96% van de oesters de winter heeft overleefd. Veel van die oesters zijn gegroeid, waardoor we weten dat het goed met ze gaat. Op de onderwatervideo's is veel leven te zien rondom de steenbestorting van de windturbines. Met DNA-onderzoek van het water en de onderwatercamera zijn tientallen verschillende soorten waargenomen. Het aantreffen van zo veel soorten is een goede indicatie dat het zeeleven binnen het windpark Blauwwind zich verder aan het ontwikkelen is.

Het is voor de eerste keer dat de voet van windturbines is benut voor het plaatsen van oestertafels. Om de kans op voortplanting en de ontwikkeling van een oesterrif in dit gebied te vergroten is tevens een laag schelpen gestort rond 8 windturbines. Dit biedt aanhechtingsmogelijkheden voor de oesterlarven. In 2023 staat de volgende monitoring gepland. We hopen dan te zien dat de eerste oesters zich hebben gevestigd op de schelpenlaag en stenen rondom de windturbine.

Op weg naar een toolbox
Door de projecten doet De Rijke Noordzee meer kennis en inzicht op over natuurversterking in windparken. Met het grote aantal windparken dat de komende jaren wordt gebouwd in de Noordzee, zijn de ecologische grenzen van de Noordzee snel in zicht. Daarom moet er fors ingezet worden op natuurversterking in en rondom de parken. In samenwerking met de wind- en waterbouwsector, wetenschap en overheid ontwikkelt De Rijke Noordzee een ‘toolbox natuurontwikkeling’ voor windparken in Nederland en dient als inspiratie voor projecten wereldwijd.

Redactie

De Rijke Noordzee