nl en
Richard Rood HR2 de Rijke Noordzee Bimhuis Amsterdam 26 02 2024 09510 2048x1366
De Rijke Noordzee

Programmadirecteur De Rijke Noordzee

Om het innovatieve programma De Rijke Noordzee in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een programmadirecteur.

Wat ga je doen?

 • Je hebt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de programma-uitvoering. Je geeft functioneel leiding aan een team van 8 medewerkers en aan een aantal medewerkers in een flexibele schil;
 • Hierbij vervul je de rol van meewerkend voorman/vrouw. Je coacht en stimuleert de medewerkers en kunt ook delegeren;
 • Je zet een meerjarige strategische koers uit en werkt hierbij nauw samen met het Ministerie van LNV in de totstandkoming van het Programma Natuurversterking Noordzee, op basis van een heldere reeks afspraken;
 • Met het DRN-team en de Stuurgroep van DRN zorg je voor een concrete bijdrage aan, en goede opstart van dit nieuwe programma, door inzet op meerdere werkniveaus, samen met de andere alliantiepartners;
 • Je bent hét gezicht van het programma De Rijke Noordzee in de rol van ambassadeur en woordvoerder richting relevante bedrijfssectoren en bedrijven, de wetenschap en media, in binnen- en buitenland;
 • Je legt de verbinding met partners en stakeholders, voert onderhandelingen en zoekt naar overeenstemming met partijen binnen en buiten het DRN programma, sluit nieuwe allianties en creëert impact;
 • Je doet tevens het contractmanagement en de financiële controle, waarbij je wordt ondersteund door de afdeling Financiën van Natuur & Milieu.
 • Je communiceert tijdig, helder en aansprekend, zowel intern als extern;
 • Je wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door een onafhankelijke adviesraad en een wetenschappelijke raad;
 • Je komt in dienst van Natuur & Milieu en rapporteert aan de stuurgroep bestaand uit de directeur van Natuur & Milieu en de directeur van Stichting De Noordzee.

Wie zoeken wij?

De gezochte kandidaat heeft zich in het voorgaande herkend en:

 • is een stevige resultaatgerichte programmaleider van complexe projecten;
 • kan mensen met uiteenlopende persoonlijkheden en achtergronden met elkaar verbinden, en als professionals coachen, afbakenen en (bij)sturen
 • heeft minimaal 10 jaar werkervaring in offshore renewables, natuurherstel, mariene ecologie, of iets vergelijkbaars en is op de hoogte van het overheidsbeleid in relatie tot offshore ontwikkelingen;
 • is zakelijk. Pakt door, kan versnellen en behoudt ondertussen de luchtigheid. Weet hoe mensen mee te krijgen;
 • ervaring in het bedrijfsleven of bij een uitvoeringsorganisatie is een pré, geen must;
 • heeft idealiter ervaring met programma’s die opgezet en gefinancierd zijn vanuit de (Rijks-) overheid, spreekt de taal en begrijpt de belangen;
 • is goed in het managen van risico’s en onzekerheden;
 • heeft goede onderhandelingsvaardigheden, beslist snel en zorgvuldig;
 • heeft ervaring met het sluiten van contracten, en het financieel management van projecten;
 • schroomt niet om af en toe in de schijnwerpers te staan, bijvoorbeeld als spreker, of in de media;
 • behaalt resultaten en viert successen, heeft geen negen-tot-vijf mentaliteit en is flexibel;
 • onderhoudt op een adequate en prettige manier het contact met Natuur & Milieu en Stichting de Noordzee. Gedijt goed in een NGO-omgeving met betrokken en gedreven mensen;
 • voelt zich aangesproken door de Noordzee-natuur en -ecologie alsmede door de missie van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee.

Wat bieden wij?

Wij vragen veel, je krijgt er ook veel voor terug. Een bijzondere en uitdagende baan met veel contacten, innovatie en vernieuwing. Ondernemerschap in werk dat er écht toe doet. Een dynamische en professionele werkomgeving met enthousiaste collega’s. We bieden een contract voor 3 tot 4 dagen per week, voor de 4-jarige looptijd van het programma met een marktconform salaris. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Over De Rijke Noordzee

Bij het programma De Rijke Noordzee hebben we een droom: een gezonde Noordzee, bron van duurzame energie, rijk aan natuur en vol leven. Aan de basis ligt een even simpel als doeltreffend inzicht: in windparken op zee mag niet over de bodem worden gevist waardoor windparken kunnen fungeren als kraamkamers van onderwaternatuur. Door het plaatsen van kunstriffen en het uitzetten van oesters, versnellen en versterken we de natuurontwikkeling binnen een windpark in de Noordzee. Riffen zijn een schuilplaats voor veel leven in zee en een bron van voedsel voor andere zeedieren.

Dankzij een schenking van de Nationale Postcode Loterij aan Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, konden vanuit het programma De Rijke Noordzee de afgelopen vijf jaar succesvol experimenten en verkenningen worden uitgevoerd naar hoe de offshore energietransitie kan bijdragen aan de versterking van de onderwaternatuur. Daarbij werd er nauw samengewerkt met onze partners: bedrijven in de offshore-sector, de overheid en wetenschappelijke instituten. We werken er onder meer aan dat onze aanpak uiteindelijk wereldwijd de standaard wordt voor natuurontwikkeling binnen en buiten windparken op zee. En dat natuurontwikkeling in de toekomst wordt verankerd in het windparkenbeleid.

Om ook de komende jaren op grote schaal de onderwaternatuur in de Noordzee verder te versterken binnen én buiten de windparken, hebben Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee de handen opnieuw ineen geslagen om het programma een nieuw vervolg te geven. Recentelijk zijn wij een belangrijk partnerschap aangegaan met het Ministerie van LNV, dat in haar Programma Natuurversterking Noordzee (PNN) een grote ambitie heeft neergelegd om de Noordzee-natuur te herstellen en te versterken. Ons programma De Rijke Noordzee zal een hoeksteen zijn binnen het PNN en dat onderstreept de noodzaak om De Rijke Noordzee-droom langdurig te verankeren. We gaan inzetten op minstens nog eens vier jaar gedegen inzet, deels via het PNN.

Geïnteresseerd?

Voor deze werving & selectieprocedure is het externe bureau Lohman Advies ingeschakeld. Wil je informatie over de vacature of over de werving- en selectieprocedure, neem dan contact op met Sanne Lohman, tel: 088 – 323 02 20. Wij ontvangen je motivatie en curriculum vitae graag zo snel mogelijk doch uiterlijk 24 maart 2024 per e-mail op derijkenoordzee@lohmanadvies.nl . Wij streven er naar de nieuwe Programmadirecteur vóór 1 mei 2024 benoemd te hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
For this position we are only hiring candidates who are fluent in Dutch (speaking, writing, reading).